logomobiel

Paspoort overschrijving en aanvraag

Per 1-1-2020 vervaardigd FSE geen paspoorten meer.  Voor aanvraag van neutrale paspoorten kunt u chipformulier opsturen naar:

WPCV, t.a.v. Dhr. C. (Clemens) Verspeek, Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel.
Tel.: +31 6 34737835 (uitsluitend op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur) of via wpcv@hetnet.nl  

Zij hebben chipconsulenten, die ook voor de Falabella fokker en veulens gechipt kunnen worden.

WPCV@hetnet.nl

klik hier...

Strengere I&R paardenhouderij

Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid (RVO) wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid.

Registratieplicht
De I&R van paardachtingen – waaronder ook pony’s, ezels en muilezels – is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Op dit moment wordt nog niet geregistreerd wie de houder of eigenaar van het paard of pony is, maar per 21 april 2021 gaat dit veranderen en komt er een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.
Inzicht en overzicht
Deze registratieplicht komt er niet zomaar, per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paarden of ponyhouder. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. Als ponyhouder ben je vanaf dat moment dus verplicht een administratie van de aanwezige paarden op het bedrijf bij de RVO bij te houden. Voor paarden die tijdelijk niet op het bedrijf aanwezig zijn, dient een lokale administratie te worden bijgehouden.

Lokale administratie
In het online systeem van de RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Dit moet je echter wel zelf in je lokale administratie bijhouden, voor het geval er een controle komt en je moet kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden. Deze administratie mag je in een systeem naar keuze bijhouden zoals een schrift, map, Word- of Excel-bestand.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Iedere ponyhouder krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor elke ponyhouder of het nu om een bedrijfsmatige of hobbymatige ponyhouder gaat. Elke pony moet binnen twaalf maanden na de geboorte met uitzondering van wilde paarden in het systeem worden gezet. Van elk paard moeten de volgende gegevens worden doorgegeven in het systeem: chipnummer en –type
Paspoortnummer
Geslacht
Geboortedatum en –land
Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie
Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een pony dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.


0.NIEUWS DECEMBER 2020

THE FALABELLA STUDBOOK
is nu ook erkend Europees Stamboek, Dit besluit is genomen per 14-12-2020 door het Europese Parlement en de raad van de Europese Unie.

mailto:registrar@thefalabellastudbook.com

News Letters van TFS

Wij verzenden per email aan alle Falabella eigenaren onze Nieuwsbrief. Mocht je geen nieuws brief hebben ontvangen. Meldt je opnieuw aan bij Stella.
Klik op downloads voor de News Letters

registrar@thefalabellastudbook.com

Registratie van je veulen(s)

Voor het registreren van je veulen voor een stamboekpapier en paspoort.
kun je via downloads formulieren downloaden en uitprinten

mailto:registrar@thefalabellastudbook.com

klik hier...

Argentijnse parade

Falabella paardjes bij de Argentijnse parade in Argentinie, deze foto is ingezonden door het moederstamboek ACCF.

Europese Falabella Stamboekkeuring 2021

meer info volgt


 Bekijk het filmpje...