logomobiel

falabella stamboek

 The Falabella Studbook is per 14-12-2020 erkend Europees Stamboek door Europese Parlement en de raad van de Europese Unie.

Dit is de nederlandse site van "  The Falabella Studbook"  The Falabella Stamboek is opgericht  in 1995 en is  erkend door het moederstamboek ACCF in Argentinië. De officiële stamboek registratie van Europa om het zeldzame Falabella miniatuurpaardenras voor geheel Europa om de identiteit en continuïteit van het ras te waarborgen. TFS (the falabella studbook) verzorgt de registraties en DNA rapportages van 100% raszuivere Falabella’s van geheel Europa en werkt o.a. ook samen met het  Falabella Amerika (FMHA). 

De doelstelling van het TFS is het beschermen en behoeden voor uitsterving van het bijzondere Falabella ras – het enige miniatuurpaardenras van de wereld- alsmede het continueren van het registreren van 100% raszuivere Falabella’s alsmede de bevordering van het fokken van het Falabella ras met een gezonde constitutie en een correct, functioneel en aansprekend exterieur. Tevens is de naam Falabella geregistreerd en gedeponeerd. Deze naam mag zonder toestemming van het stamboek niet worden gebruikt.

S t a m b o e k R e g l e m e n t

Stamboek Registratie

Raszuivere Falabellas zijn in het bezit van originele stamboek papieren, waaruit de originele herkomst van de Falabella kan worden afgeleid. Tevens is een voorwaarde dat zowel de vader als de moeder en minimaal de drie daaraan voorafgaande generaties 100% raszuiver moeten zijn en aantoonbaar moet zijn dat de voorvaderen en- moeders afkomstig zijn van de Falabella ranch Establecimientos Falabella uit Argentinië. 

TFS registreert uitsluitend raszuivere Falabella’s.

Stamboek certificaat

Voor alle Falabella’s die zijn ingeschreven in één van de secties van het FSE wordt door het FSE een stamboekcertificaat uitgereikt. 

Op het stamboekcertificaat is weergegeven, naam van de Falabella, de stamboom, kleur, stokmaat, DNA ID nummer, transponder nummer, gegevens van de fokker en de eigenaar. Het certificaat is tevens het bewijs van eigendom. 

Registratie en geboortebericht

De eigenaar  kan de registratie en geboorte melden door middel van het formulier te downloaden - zie downloads en de gevraagde gegevens in te vullen en opsturen.

DNA analyse

Voordat de Falabella definitief wordt geregistreerd , is het verplicht om een DNA test te ondergaan. Dit wordt onderzocht op 1.nakomelingschap en 2. Falabella DNA profiel test (dit is een blauwdruk van de raszuivere Falabella’s)

Voor het DNA onderzoek trekt u minimaal 10 maanharen uit het midden van de manen uit, de haren controleren op haarzakjes en vervolgens direct in het zakje plaatsen. Aan de hand van de gegevens en bij ontvangst DNA rapportage wordt uw veulen geregistreerd.

Chippen van veulens

U bent verplicht om binnen 6 maanden en niet voor 3 maanden na de geboorte uw veulen te laten chippen. U kunt het chipformulier downloaden en uitprinten van onze site. Vervolgens maakt u een afspraak met uw dierenarts. Op dit formulier vult de dierenarts de gevraagde gegevens in en stempelt op 2 plaatsen af t.w. bovenaan en gedeeltelijk over de barcodesticker en onderaan het formulier . Paspoort Bij iedere Falabella hoort een paspoort, dat is wettelijk geregeld, ook moet iedere Falabella gechipt zijn. De TFS verzorgd ook de paspoort uitgifte.

Op een verzoek tot afgifte van een duplicaatpaspoort dient vergezeld te gaan van een verklaring van de dierenarts, die het transpondernummer van de Falabella heeft uitgelezen. Tevens dient een kopie van aangifte van verlies of diefstal te worden meegestuurd.

Overschrijving Falabella

De eigenaar die de Falabella verkoopt, stuurt het originele veulen- of stamboekpapier met de naam van de nieuwe eigenaar naar het stamboek secretariaat. Paspoort wordt vervolgens direct meegegeven aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar meldt zich per email aan http://www.thefalabellastudbook.com/