logomobiel

falabella stamboekFalabella Stamboek Europa.

1. Erkend door het moederstamboek ACCF

2. Erkend door de overheid als dochterstamboek.

3. Erkend door de overheid als paspoort-uitgevende instantie.

Falabella Stamboek Europa is in juli 1995 opgericht door 3 initiatiefhouders en is erkend door het moederstamboek ACCF in Argentinië en door het ministerie productschap PVE in Nederland. De officiële stamboek registratie van dit zeldzame Falabella miniatuurpaardenras voor geheel Europa. In het jaar 2000 hebben alle leden unaniem akkoord gegeven voor de omzetting van de stamboekvereniging in een – non profit – organisatie (stichting), dit om de identiteit en continuïteit van het ras te waarborgen. Het FSE verzorgt de registraties en DNA rapportages van 100% raszuivere Falabella’s van geheel Europa en werkt naast het moederstamboek ACCF inmiddels ook nauw samen met andere Falabella - non profit - organisaties als het British Falabella Studbook (BFS) en Falabella Amerika (FMHA). 

De doelstelling van het FSE is het beschermen en behoeden voor uitsterving van het bijzondere Falabella ras – het enige miniatuurpaardenras van de wereld- alsmede het continueren van het registreren van 100% raszuivere Falabella’s alsmede de bevordering van het fokken van het Falabella ras met een gezonde constitutie en een correct, functioneel en aansprekend exterieur. Tevens is de naam Falabella geregistreerd en gedeponeerd. Deze naam mag zonder toestemming van het stamboek niet worden gebruikt.

S t a m b o e k R e g l e m e n t

Stamboek Registratie

Raszuivere Falabellas zijn in het bezit van originele stamboek papieren, waaruit de originele herkomst van de Falabella kan worden afgeleid. Tevens is een voorwaarde dat zowel de vader als de moeder en minimaal de drie daaraan voorafgaande generaties 100% raszuiver moeten zijn en aantoonbaar moet zijn dat de voorvaderen en- moeders afkomstig zijn van de Falabella ranch Establecimientos Falabella uit Argentinië. 

FSE registreert uitsluitend raszuivere Falabella’s en is ingedeeld in 2 secties; 

A.: Bijsectie 1 - Veulenboek

B. : Hoofdsectie - stamboek

Vanaf 2011 zal elk veulen dat bij het FSE wordt aangeboden voor registratie en dat reglementair kan worden geregistreerd, in het veulenboek worden geplaatst.

Stamboek certificaat

Voor alle Falabella’s die zijn ingeschreven in één van de secties van het FSE wordt door het FSE een stamboekcertificaat uitgereikt. De kleur van het certificaat is afhankelijk van de klasse waarin de Falabella staat ingeschreven.

A.: Bij sectie 1 – Veulenboek : grijs
B.: Hoofdsectie – stamboek: goud

Op het stamboekcertificaat is weergegeven, naam van de Falabella, de stamboom, kleur, stokmaat, DNA ID nummer, transponder nummer, gegevens van de fokker en de eigenaar. Het certificaat is tevens het bewijs van eigendom. 
Falabella’s die vanaf 2011 als veulen geregistreerd staan, kunnen op 3 jarige leeftijd deelnemen aan de veterinaire – en exterieurkeuring. Om vervolgens in aanmerking te kunnen komen voor het definitieve gouden certificaat en in de hoofdsectie van het stamboek te worden geplaatst.

Stamboek premie en Predikaten

Falabella ’s kunnen voor stamboekopnames en –evenementen voor primering worden aangeboden. De volgende categorieën kunnen voor een premie in aanmerking komen:

Veulenpremie:

Veulen.

Jeugdpremie:

1-jarige premie, 2- jarige premie.
Merries, hengsten Premies
Goud, Zilver en Brons.

Overige predikaten

Falabella’s die bekroond worden met goud, worden als MODEL merrie of hengst verklaard.
Hengsten, die op grond van ruim voldoende kwaliteit en in aantal ruim voldoende aan het gestelde criteria worden bevordert tot stempelhengst.

Merries, die op grond van ruim voldoende kwaliteit en in aantal voldoen in een nader bepalen criteria worden PREFERENT verklaard, op grond van hun nakomelingen.

Registratie dekking en geboortebericht

De hengstenhouder meldt de aantal gespecificeerde dekking(en) per email aan het FSE. Aan de hand van deze melding, registreert en vervolgens stuurt het FSE in februari de merriehouder het geboortebericht inclusief haarzakje toe. Mocht uw merrie alsnog gust blijken te zijn of het veulen hebben verworpen. Bent u toch verplicht alsnog het geboortebericht – ingevuld en wel – retour te sturen.

Bij geboorte veulen

Binnen 3 weken na de geboorte moet het veulen schriftelijk worden aangemeld door middel van het geboortebericht. 
Op het geboortebericht vult u de gevraagde gegevens in. De naam van het veulen dient Spaans/Argentijns talig zijn en mag één keer voorkomen in de registratie. Indien de naam al voorkomt in de registratie, zal een nieuwe naam moet worden ingediend door de fokker.

DNA analyse

Voordat de Falabella definitief wordt geregistreerd , is het verplicht om een DNA test te ondergaan. Dit wordt onderzocht op 1.nakomelingschap en 2. Falabella DNA profiel test (dit is een blauwdruk van de raszuivere Falabella’s)

Voor het DNA onderzoek trekt u minimaal 10 maanharen uit het midden van de manen uit, de haren controleren op haarzakjes en vervolgens direct in het zakje plaatsen. Aan de hand van de gegevens en bij ontvangst DNA rapportage wordt uw veulen geregistreerd.

Chippen van veulens

U bent verplicht om binnen 6 maanden en niet voor 3 maanden na de geboorte uw veulen te laten chippen. U kunt het chipformulier downloaden en uitprinten van onze site. Vervolgens maakt u een afspraak met uw dierenarts. Op dit formulier vult de dierenarts de gevraagde gegevens in en stempelt op 2 plaatsen af t.w. bovenaan en gedeeltelijk over de barcodesticker en onderaan het formulier . Dit formulier moet binnen 7 dagen retour worden gestuurd naar het secretariaat. Paspoort Bij iedere Falabella hoort een paspoort, dat is wettelijk geregeld, ook moet iedere Falabella gechipt zijn. De voorzitter van FSE is door PVE gemandateerd om paardenpaspoorten uit te geven.

Op de afgifte van het paardenpaspoort zijn de verordening Identificatie en Registratie van het PVE van toepassing. Een verzoek tot afgifte van een paspoort of duplicaat van het paspoort wordt behandeld met in achtneming van lid 2 van de vernoemde verordening.

Op een verzoek tot afgifte van een duplicaatpaspoort dient vergezeld te gaan van een verklaring van de dierenarts, die het transpondernummer van de Falabella heeft uitgelezen. Tevens dient een kopie van aangifte van verlies of diefstal te worden meegestuurd.

Overschrijving Falabella

De eigenaar die de Falabella verkoopt, stuurt het originele veulen- of stamboekpapier met de naam van de nieuwe eigenaar naar het stamboek secretariaat. Paspoort wordt vervolgens direct meegegeven aan de nieuwe eigenaar. Om de handelingskosten te beperken wordt bij het nieuwe certificaat een sticker meegestuurd voor het paspoort, deze wordt vervolgens in het paspoort geplaatst op pagina 7 of 8.

Bij deelname aan een veterinaire - of exterieurkeuring is het noodzakelijk dat de Falabella op naam van de eigenaar geregistreerd staat.

Bij overlijden

Na het overlijden van de Falabella, dient dit direct gemeld te worden bij het stamboek. Het originele certificaat moet binnen 3 weken teruggestuurd worden naar het stamboeksecretariaat, indien het paspoort niet wordt ingevorderd door RENDAC, dit alsnog naar stamboeksecretariaat sturen.
Tevens dient een formulier ingevuld te worden waaraan de Falabella is overleden. Het formulier is opvraagbaar bij het secretariaat.

Registratie algemeen

Het FSE stelt de eigenaar en/of fokker niet verplicht om de Falabella (s) te laten registreren bij het stamboek.

Door het indienen van een verzoek tot registratie in het stamboek van FSE verklaart de geregistreerde zich bekend en akkoord met de toepassing zijnde bepalingen zoals bedoeld in dit reglement. Is de Falabella geregisteerd wordt de eigenaar automatisch begunstiger van het FSE.

Voor registratie, afgifte van stamboekcertificaten en paspoorten en keuringen worden tarieven in rekening gebracht aan de geregistreerde overeenkomstig de door FSE vastgestelde tarieven.

De registratie van de geregistreerde geschied louter voor de interne registratie van het FSE, in verband met de aan de registratie verbonden rechten en verplichtingen. Hieraan kunnen tegenover FSE geen rechten worden verleend.

Falabella News Magazine

Het FSE zal 2 maal per jaar – indien voldoende kopij wordt aangeleverd door de fokkers- het magazine uitbrengen en aan alle Falabella fokkers toesturen.

FSE evenementen commissie

Doelstelling commissie

De FSE evenementencommissie heeft een uitvoerende en adviserende taak in de doelstelling van het bevorderen van het unieke zeldzame Falabella Ras.

organisatie:

De commissie bestaat uit 3 leden, 1 voorzitter en 2 bestuursleden. Elk jaar kan er 1 bestuurslid wisselen. De voorzitter blijft voor een periode van 3 jaar aan.

De commissie bestaat uitsluitend uit begunstigers van het FSE. De bestaande commissie zal beslissen wie herkozen wordt of als nieuw bestuurslid kan aantreden.

Uitsluitend Falabella begunstigers kunnen hiervoor in aanmerking komen. De commissie is een onderdeel van FSE en functioneert zelfstandig en dragen zorg voor het organiseren en houden van Falabella keuringen, shows, jaarlijkse jaarvergadering.

Sales list online

Op deze sales list kan uitsluitend met maximaal 3 Falabella’s per stoeterij die geregistreerd staan in het FSE een gratis advertentie worden geplaatst.